Các khóa học tháng 3/2019

ĐĂNG KÝ
BẢNG PHÍ CÁC KHÓA HỌC

Bke.edu.vn/GiaKhoaHoc Đối tượng 1 Đối tượng 2 Đối tượng 3 Đối tượng 4
KHÓA HỌC Miễn phí (xem *)
GV dạy Đạo đức
GDCD, Phóng viên
Là Giáo viên
Nhóm 3 người
(xem *)
-Nhóm 3 người
-Cặp vợ chồng
Học phí niêm yết
(xem **)
MQ (1 buổi)
Mối quan hệ
FREE Tùy tâm 50k-100k đóng góp quỹ dự án
100 tập Nhân Quả
(Gnh.edu.vn/NhanQua)
Nhân tướng 2
NT2 (Full 2 ngày)
FREE 1tr/hv 2tr/hv 2.5tr/hv
Kinh Dịch
KD (1 ngày)
FREE 1.5tr/hv 1.8tr/hv 2tr/hv
TEAM đội ngũ
TE (1 ngày)
FREE 1.5tr/hv 1.8tr/hv 2tr/hv
Chánh kiến 2
CK2 (Full 2 ngày)
FREE 600k/hv 600k/hv 1.2tr/hv
(*): điều kiện để nhận mức giá trên là đúng đối tượng + thực hiện chia sẻ theo h.dẫn từ Bke.edu.vn/ChiaSe
(**): đối tượng 4 được tính như đối tượng 3 khi thực hiện chia sẻ theo h.dẫn từ Bke.edu.vn/ChiaSe
Những ai khó khăn nên không đủ kinh phí: đi làm thiện nguyện sẽ được miễn phí. Link đăng ký: GNH.vn/TinhNguyen 
Chi phí trên đã bao gồm ăn uống theo khóa học 1+2 ngày, có chỗ ở lại cho HV ở xa. Các bạn miễn phí thì vui lòng đóng phí phần ăn của bạn
>>> Bke.edu.vn/ChiaSe
Bước 1: cùng chúng tôi lan tỏa dự án cộng đồng
1-Đọc để hiểu về dự án 100 tập Nhân quả Vĩ nhân
  -Chia sẻ về FB bài viết dự án Nhân quả: GNH.vn/NhanQua
2-Chia sẻ về FB bài viết Gom Sách cho Trại giam: Bke.edu.vn/ThuVien
Bước 2: chia sẻ khóa học mà bạn đăng ký (CK1, CK2, NT1, NT2, NT3, KD, TE)
1-Chia sẻ với 5 người tương tác với
chatbot BKE
2-Chia sẻ về FB bài viết
(CK1, CK2, NT1, NT2, NT3, KD, TE)